سوء تفاهم بازاریابی

اهمیت بازاریابی

اهمیت بازاریابی در دنیای امروز

اهمیت بازاریابی در دنیای امروز امروزه اهمیت بازاریابی بر هیچ کسی پوشیده نیست. پیتر دراکر می گوید: “با توجه به اینکه هدف اصلی جذب حداکثری مشتری است، کارآفرینان تنها با دو رویکرد اصلی رو به رو هستند؛ بازاریابی و خلاقیت.” بسیاری از کسب و کارها خلاقیت و نوآوری را مورد توجه قرار داده اند، اما توجه چندانی به اهمیت بازاریابی ندارند. همین امر باعث هدر رفت بسیاری از فرصت ها و شکست بسیاری از کسب و کارها بخصوص در زمینه ... ادامه مطلب