شاخص کلیدی عملکرد (KPI) برای کمک به بهبود بازاریابی

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) برای کمک به بهبود بازاریابی

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟ شاخص کلیدی عملکردی یا به اختصار KPI (Key Performance Indicators)، عملکرد شرکت شما را در دستیابی به یک هدف مشخص اندازه گیری می کند. KPI برای هر جنبه از کسب و کار وجود دارد، اعم از مالی، بازاریابی، فروش یا عملیاتی. اساساً، KPI معیارهای قابل اندازه گیری هستند که عملکرد کلی […]

ادامه مطلب