فرآیند بازاریابی چیست؟

فرآیند بازاریابی چیست؟

فرآیند بازاریابی چیست؟ فرآیند بازاریابی یک الگوی پنج مرحله‌ای است که در شکل ذیل قابل‌مشاهده است: این فرآیند پنج مرحله‌ای از دو بخش کلی تشکیل‌شده است؛ بخش اول ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه در قسمت اول (فرآیند بازاریابی) زمانی که صحبت از فرآیند بازاریابی می شود در ابتدایی ترین بخش می بایست نیازها […]

ادامه مطلب