فروشنده

فروش

7 کاری که در جلسات فروش نشان از عدم اعتماد به نفس است و باید از آنها دوری کرد

به زمانی فکر کنید که وقتی می خواستید خرید کنید و فروشنده از اعتماد به نفس کافی برای فروش برخوردار نبوده است. شاید آنها از ویژگی های محصول مطمئن نبودند. یا شاید آنها در توضیح اینکه چگونه محصولشان می تواند به شما کمک کند تا مشکل خود را حل کنید، به خوبی عمل نکرده اند، زیرا آنها درک نکرده اند که شما به دنبال چه چیزی هستید. اعتماد به نفس یک تفاوت اصلی بین نیروهایی است که اهداف خود را ... ادامه مطلب