فروش رسانه های اجتماعی

فروش در رسانه های اجتماعی

فروش در رسانه های اجتماعی

فروش در رسانه های اجتماعی واژه تجارت الکترونیک دیگر یک پدیده نوظهور به حساب نمی آید. در حقیقت، همه کسب و کارها به نحوی با این پدیده آشنا شده اند و از مزایای آن مطلع هستند. اما سوالی که اینجا مطرح است این است که؛ آیا فروش در رسانه های اجتماعی نیز به یک قاعده همه گیر تبدیل خواهد شد یا فقط یک مد زودگذر است؟ در جواب بایستی بگوییم مطمئنا فروش در رسانه های اجتماعی یک مد زودگذر نیست ... ادامه مطلب