قیف بازاریابی

قیف بازاریابی

قیف بازاریابی عبارت “حق همیشه با مشتری است” به سادگی به عنوان شعار یک فروشگاه در اوایل دهه ۱۹۰۰ مورد استفاده قرار گرفت، اما به شعار اصلی جامعه فعلی که ما در آن زندگی می کنیم تبدیل شده است. ممکن است شما تمام توان خود را برای راه اندازی یک کسب و کار و ایجاد […]

ادامه مطلب