قیمتگذاری نفوذی

استراتژی کلی قیمتگذاری

استراتژی های کلی قیمتگذاری

استراتژی های کلی قیمتگذاری قیمتگذاری مناسب برای هر کسب و کاری یکی از چالش های بزرگ و پیچیده است. چرا که تابعی از شرایط داخلی شرکت و محیط رقابت است. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانید شرکت ها تنها عامل تعیین کننده قیمت نیستند بلکه ساختار آن با توجه به اقلام مختلف و متعدد است که نقش عمده دارد. البته خود ساختار قیمتگذاری تحت تاثیر حرکت کالا در طول دوره عمر خود است. اگر بخواهیم قیمتگذاری را ... ادامه مطلب