مایکل دل

نکاتی در مورد راه اندازی کسب و کار جدید

راه اندازی موفق کسب و کار جدید

راه اندازی موفق کسب و کار جدید نکاتی در زمینه راه اندازی موفق کسب و کار جدید وجود دارد که کسی به شما نمی گوید. این مقاله به نقل از مصاحبه ای که با مایکل دل انجام شده تهیه شده است. کسی که شرکت بین المللی دل را راه اندازی کرد. مایکل دل می گوید “کارآفرینی انتخاب من نبود. من یک شغل با درآمد شش رقمی و جایگاه خودم را در محل کار را برای کارآفرین شدن ترک نکردم، حتی ... ادامه مطلب