دلایل موفقیت استارتاپ ها

دلایل موفقیت استارتاپ ها

دلایل موفقیت استارتاپ ها استارتاپ ها در واقع سفری به ناشناخته ها هستند. از این رو کارآفرینان باید با پذیرش ابهام، عدم اطمینان و چالش های متعدد سازگار شوند. متاسفانه به طور متوسط از هر ۱۰ استارتاپ ۹ تای آنها با شکست رو به رو می­شوند. مابقی که قادر به بقا و موفقیت هستند، مواردی […]

ادامه مطلب