مدیریت مؤثر

مدیریت مؤثر کسب و کار

مدیریت مؤثر کسب و کار

مدیریت مؤثر کسب و کار مدیریت موثر کسب و کار برای صاحبان مشاغل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو در این مقاله به توضیح نحوه مدیریت موثر کسب و کار پرداخته شده است. کسب و کار به زبان ساده عبارت است از: “مبادله کالاها و خدمات با هدف اصلی کسب سود که شامل ریسک و سرمایه گذاری  در زمان، ایده ها و امور مالی می شود” همچنین طبق گفته ریچارد برانسون: “اگر بتوانید یک کسب و کار ... ادامه مطلب