مرغ دریایی

عادت به تنبلی کشنده است!

عادت به تنبلی همواره محققان و پژوهشگران به این امر اذعان داشته اند که عادت به یک رفتار بد، از خود رفتار بسیار خطرناک تر و کشنده تر است. بخصوص اگر این عادت به تنبلی باشد. در همین زمینه نگاهی به یک داستان که شاید ما در زندگی روزمره با آن رو به رو بوده ایم می پردازیم؛ در یک شهر ساحلی که زندگی بیشتر مردم از راه دریا تامین می شد مردم مشاهده کردند که تعداد مرغان ماهیخواری که ... ادامه مطلب