مشتری شاد و وفادار

مشتری شاد

مشتری شاد داشته باشیم

مشتری شاد داشته باشیم یک مشتری شاد تنها از شما خرید نمی کند بلکه مشتری شاد کسی است که به شما و کسب و کارتان وفادار است. مشتری شاد و وفادار کسب و کار شما را توسعه و ارتقا می دهد. زیرا هر زمان افراد به کسب شما اعتماد کنند. درباره شما با دوستان خود سخن می گویند. و شما را معرفی می کنند. (word-of-mouth) در مقابل وقتی شما نتوانید انتظارات مشتری خود را برآورده کنید. مشتری با سرعت بیشتری ... ادامه مطلب