مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده رفتار مصرف کننده عمل یا فرآیند تصمیم گیری مردمی است که؛ خواهان خرید کالا و خدمات هستند برای مصرف شخصی. رفتار خرید مصرف کننده به مطالعه مشتریان و چگونگی رفتار آنها در حین فرآیند خرید محصولاتی که نیازهای آنها را برآورده کنند اشاره دارد. این یک مطالعه ای است که فعالیت هایی را بررسی می کند که منجر به خرید و استفاده از محصولات می شود. مطالعه رفتار مصرف کننده برای بازاریابان از اهمیت بسزایی برخوردار است. ... ادامه مطلب