نسل چهارم بازاریابی کاتلر

خلاصه کتاب نسل چهارم بازاریابی کاتلر

خلاصه کتاب نسل چهارم بازاریابی کاتلر در کتاب نسل چهارم بازاریابی کاتلر (بازاریابی 4 کاتلر) وی به جهان در حال تغییر ما اشاره می کند. کاتلر تاکید دارد ما برای ارتباط برقرار کردن با جهان امروز نیازمند تغییر هستیم. بخصوص سازمان ها می بایست برای تطابق با این تغییر رشد کنند، نحوه ارتباطات خود را تغییر دهند، زیر ساخت های خود را توسعه و ارتقاء دهند، تا بتوانند با مشتریان همسو باشند و محصولات خود را به فروش برسانند. در ... ادامه مطلب