نورومارکتینگ

نورومارکتینگ

نورومارکتینگ نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی (Neuromarketing) استفاده از علوم اعصاب و شبکه عصبی در علم بازاریابی بخصوص “تحقیقات بازاریابی” است. تا واکنش های شناختی و عکس العمل مصرف کنندگان در برابر محرک های خاص را که اغلب با احتمال خرید محصول یا خدمات که با پیام بازاریابی مرتبط است، بررسی کند. نورومارکتینگ چیست؟ هدف از […]

ادامه مطلب