فروش در آینده چگونه تغییر می کنند

فروش در آینده چگونه تغییر می کنند

چگونه شغل های مرتبط با فروش در دهه آینده تغییر می کند چه در مورد دوران قبل از اینترنت صحبت کنیم و چه در مورد آینده، یک موضوع واضح در مورد فروش است: شکافی بین کسب و کارها و مشتریان آنها وجود دارد و عملکرد نیروهای فروش برای پر کردن این شکاف کارایی دارد. این […]

ادامه مطلب