رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده رفتار مصرف کننده عمل یا فرآیند تصمیم گیری مردمی است که؛ خواهان خرید کالا و خدمات هستند برای مصرف شخصی. رفتار خرید مصرف کننده به مطالعه مشتریان و چگونگی رفتار آنها در حین فرآیند خرید محصولاتی که نیازهای آنها را برآورده کنند اشاره دارد. این یک مطالعه ای است که فعالیت هایی […]

ادامه مطلب