چابکی

چابکی بازاریابی

چابکی بازاریابی

چابکی بازاریابی: گامی به سوی دستیابی به چابکی سازمانی آیا واقعاً چابکی بازاریابی معنی دارد یا مثل سایر کلماتی است که تازه مد شده است؟ این سؤال واقعا هوشمندانه است، زیرا مهم است که درک کنیم آیا این اصطلاح واقعاً در محیط کسب و کارهای امروز معنی دارد یا فقط یک مد زودگذر است. پاسخ این است، چابکی بازاریابی یک امر واقعی است. این امر نه یک ترند و نه اصطلاح جدیدی است. و به اندازه خود چابکی سازمانی قدمت ... ادامه مطلب