چالش استارتاپ

چالش استارتاپ

چالش استارتاپ ها

چالش استارتاپ ها چالش استارتاپ ها امروزه به امر مهمی تبدیل شده است. زیرا که هزاران استارتاپ هر روزه تاسیس می شوند، اما تنها تعداد معدودی از آنها به شرکت های موفق تبدیل می شوند. بدون شک “کارآفرینی” یک ایده رضایت بخش است. اما این کار با موانع و دشواری های زیادی همراه است زیرا طبق تحقیقات از هر ده کارآفرین نه تای آنها با شکست روبرو می شوند. اگر جاه طلب هستید و می خواهید شرکت جدید خود را ... ادامه مطلب