کروناویروس

نکات بازاریابی

نکات بازاریابی در بحران کرونا ویروس

نکات بازاریابی در بحران کرونا ویروس بسته به صنعتی که در آن فعالیت دارید، ممکن است شما به دلیل شیوع کرونا ویروس در ماه های اخیر متوجه افت فروش و درآمد خود شده باشید. فعالیت برخی از بخش ها تقریباً متوقف شده باشد و برای زنده ماندن مجبور به نوآوری باشید. این امر باعث شده تا بازاریابی برای بسیاری از کسب و کارها از قبل بسیار مهم تر و حیاتی تر شده باشد. بخش اعظم این بازاریابی نیاز به حضور ... ادامه مطلب