کسب و کار کوچک

بازاریابی کسب و کار کوچک

بازاریابی رسانه های اجتماعی (کسب و کارهای کوچک)

بازاریابی رسانه های اجتماعی (کسب و کارهای کوچک) بازاریابی رسانه های اجتماعی برای کسب و کارهای کوچک ضروری است. صاحبان مشاغل کوچک این ذهنیت را دارند که حضور و سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی به نفع آنها نیست. “مشتریان ما می دانند ما چه کسی هستیم و آنها می دانند ما را در کجا می توانند پیدا کنند.” آیا این جمله برای شما آشنا نیست؟ اشتباه نکنید: این عالی است که شما یک پایگاه مشتری ثابت ایجاد کرده اید. ... ادامه مطلب