کلمه کلیدی

چگالی کلمات کلیدی

تاثیر چگالی کلمات کلیدی بر وبسایت

چگالی کلمات کلیدی یکی از پارامترهای سئو و بهینه سازی داخلی محسوب میشود. این که وبسایت شما توسط موتورهای جست و جو یافت شود و در صفحه ی اول جای گیرد، به عوامل متعددی از قبیل چگالی کلمات کلیدی بستگی دارد. با وجود تغییرات زیاد قوانین سئو، اطلاع از مقدار صحیح چگالی کلمات کلیدی و رعایت آن، یکی از وظایف مهم یک سئوکار است.   تراکم یا چگالی کلمات کلیدی چیست؟ چگالی کلمات کلیدی به معنای این است که در ... ادامه مطلب