کلینیک

بازاریابی کلینیک زیبایی

بازاریابی کلینیک زیبایی

بازاریابی کلینیک زیبایی تقاضای فزاینده برای خدمات پوستی و زیبایی در واقع باعث ایجاد یک نیاز به بازاریابی در این صنعت شده است. ممکن است کسی فکر کند که بیماران جدید فقط در خارج از درهای مطب پزشکان در صف می ایستند و منتظر نوبتشان برای دیدن پزشک هستند. متأسفانه، این موضوع واقعیت ندارد. ممکن است افراد به دنبال یک متخصص پوست یا زیبایی باشند، اما این بدان معنی نیست که آنها به طور خودکار شما را پیدا می کنند. ... ادامه مطلب