کمپین‌های تبلیغاتی

کمپین‌های بازاریابی چیست؟

کمپین‌های بازاریابی چیست؟ کمپین بازاریابی فرآیندی است که در مسیر آن محصول و یا خدمتی از طریق اشکال گوناگون رسانه (پروموت شده) مورد ترویج قرار می‌گیرد. این رسانه‌ها می‌تواند شامل مواردی ازجمله تلویزیون، رادیو، رسانه‌های چاپی، و آنلاین باشد. می‌توان گفت؛ همه کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی به مردم درزمینهٔ ارائه محصول و خدمت به کمپین‌های بازاریابی نیازمندند، به همین جهت مبالغ هنگفتی را هزینه این کمپین‌های بازاریابی می‌کنند.   کمپین دیجیتال مارکتینگ چیست؟ همان‌طور که از اسم آن مشخص است در ... ادامه مطلب