کیفیت محصول

کیفیت محصول

کیفیت محصول یا سرعت خدمات

کیفیت محصول یا سرعت خدمات: کدام یک برای کسب و کار شما مهمتر است؟ آیا با داستان “خرگوش و لاک پشت” آشنا هستید؟ اگر نه باید بگوییم که این داستان در مورد یک خرگوش با اعتماد به نفس بیش از حد است که در یک مسابقه دو به یک لاک پشت می بازد زیرا قبل از عبور از خط پایان به خواب می رود. لاک پشت، با وجود سرعت پایین، به دلیل سرعت و حرکت ثابت خود در مسابقه برنده ... ادامه مطلب