چرا بایستی بخش بندی بازار صورت پذیرد؟

چرا بایستی بخش بندی بازار صورت پذیرد؟

چرا بایستی بخش بندی بازار صورت پذیرد؟ کسب و کارها برای شروعی هدفمند بایستی تمامی بازارهای موجود را تجزیه و تحلیل نمایند تا بتوانند بخش هایی از آن را که در مقایسه با رقبا در آن برتری بیشتری دارند را انتخاب و در آن فعالیت کنند. این تجزیه و تحلیل بایستی شامل کل بازارهای موجود […]

ادامه مطلب