گوش دادن فعال به مشتری

گوش دادن فعال به مشتری

گوش دادن فعال به مشتری

گوش دادن فعال به مشتری   امروزه مشتریان بیش از هر زمان دیگری از شرکت ها انتظارات بالا دارند. به عنوان یک کسب و کار شما می بایست اشتباهات خود را به حداقل ممکن برسانید، مشتری شما فقط کافی است یکبار تجربه ناخوشایند داشته باشد و شما نتوانید انتظارات وی را بشنوید و آن را برآورده سازید. این که شما به عنوان یک کسب و کار نتوانید در زمان هایی انتظارت مشتری را برآورده سازید یک امر غیر معمول نیست، ... ادامه مطلب