یادگیری ماشین

هوش مصنوعی در بازاریابی

هوش مصنوعی در بازاریابی

هوش مصنوعی در بازاریابی هوش مصنوعی در بازاریابی راه هایی را برای ایجاد ارتباط بین علم داده و اجرای آن در این حوزه ارائه می دهد. روند تجزیه و تحلیل داده های بزرگ زمانی روندی غیرقابل انجام بود ولی اکنون نه تنها عملی است بلکه در واقع آسان نیز می باشد. بیایید در مورد تمام فناوری های جدیدی که در چند سال گذشته به بازار عرضه شده اند فکر کنیم. ما همه چیز را راجع به سری های جدید آیفون، ... ادامه مطلب