ماهیت برند

ماهیت برند

ماهیت برند برندها محصولات خود را به همراه مجموعه ای از احساسات ارائه می دهند. مشتریان وقتی در تعامل با برند هستند این احساسات را تجربه می کنند و درک مشابهی را شکل می دهند. این مجموعه برداشت ها در مورد آنچه که یک برند در صنعت با آن شناخته می شود، ماهیت برند است. […]

ادامه مطلب