KPI

شاخص کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) برای کمک به بهبود بازاریابی

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟ شاخص کلیدی عملکردی یا به اختصار KPI (Key Performance Indicators)، عملکرد شرکت شما را در دستیابی به یک هدف مشخص اندازه گیری می کند. KPI برای هر جنبه از کسب و کار وجود دارد، اعم از مالی، بازاریابی، فروش یا عملیاتی. اساساً، KPI معیارهای قابل اندازه گیری هستند که عملکرد کلی را در طول زمان اندازه گیری می کنند. یک روش عالی برای تجزیه و تحلیل و گزارش در مورد KPI شما ایجاد داشبورد اختصاصی است. ... ادامه مطلب