عادت به تنبلی کشنده است!


عادت به تنبلی

همواره محققان و پژوهشگران به این امر اذعان داشته اند که عادت به یک رفتار بد، از خود رفتار بسیار خطرناک تر و کشنده تر است. بخصوص اگر این عادت به تنبلی باشد. در همین زمینه نگاهی به یک داستان که شاید ما در زندگی روزمره با آن رو به رو بوده ایم می پردازیم؛

در یک شهر ساحلی که زندگی بیشتر مردم از راه دریا تامین می شد مردم مشاهده کردند که تعداد مرغان ماهیخواری که اطراف آن شهر زندگی می کنند رفته رفته کم شده و در گوشه و کنار ساحل لاشه مرغان ماهیخوار مرده یافت می شود.

  • علت مرگ مرغ های دریایی نامعلوم بود.
  • هیچ نشانه ای از بیماری یا زخم در مرغان زنده و در جسد آنها مشاهده نمی شد.
  • به نظر می رسید که مرغان ماهیخوار بخاطر گرسنگی مرده باشند.
  • درحالی که در آن فصل دریا پر از ماهی بود!

دلیل مرگ مرغان ماهیخوار به یک موضوع مرموز تبدیل شده بود.

تا اینکه مسئولین شهر پژوهشگرانی را فقط برای کشف این موضوع استخدام کردند. پژوهشگران تحقیقات زیادی را انجام دادند تا اینکه  علت مرگ آنها را کشف کردند.

عادت به تنبلی

  • آنها متوجه شدند که در شهر یک کارخانه تولید کنسرو ماهی وجود داشت.
  • این کارخانه پسماندهای تولید خود را در جایی نزدیک ساحل می ریخت.
  • مرغان ماهیخوار همیشه از این پسماندها تغذیه می کردند.
  • تغذیه از پسماندها برای آنها عادت شده و آنها را تنبل کرده بود بطوری که دیگر خود از دریا ماهی نمی گرفتند.

چندی قبل این کارخانه به جایی دیگر منتقل شده بود و دیگر پسماندی تولید نمی شد. در نتیجه مرغان ماهیخوار

  • منبع غذایی خود را از دست داده بودند و
  • فراموش کرده بودن که می توانند از دریا ماهی بگیرند.

در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بهتر است چند مرغ ماهیخوار از جایی دیگر بیاورند و آنها را بین مرغان شهر رها کنند تا مرغان شهر ماهی گرفتن آنها را تماشا کنند و ماهیگیری را به یاد آورند.

به راحتی این داستان نشان می دهد راحت طلبی و یا بهتر بگوییم عادت تنبلی حتی برای حیوانات می تواند کشنده باشد. شما نگاهی به این داستان داشته باشید. به راحتی در می یابید، اگر شما در کار یا زندگی به تنبلی عادت کنید تاثیرات آن می تواند بسیار اسف بار و کشنده باشد.

گردآوری: دکتر پدرام بهیار

مشاوره کسب و کار بلوباکس

منبع: کتاب حکایت های بهره وری با درس های زندگی – حسین پورآقاسی/ انتشارات بدر

کارآفرینی

دکتر پدرام بهیارعادت به تنبلیمرغ دریاییمشاوره کسب و کار بلوباکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *