چشم انداز و ماموریت

 

[darna_heading title=”ارزش‌های محوری” el_class=”margin-bottom-40″]
[darna_icon_box icon=”fa fa-legal” title=”قانون مندی” el_class=”margin-bottom-80″][darna_icon_box icon=”fa fa-eye” title=”شفافیت عملکرد” el_class=”margin-bottom-80″][darna_icon_box icon=”fa fa-users” title=”پاسخگویی”]
[darna_icon_box icon=”fa fa-gift” title=”مسئولیت اجتماعی” el_class=”margin-bottom-80″][darna_icon_box icon=”fa fa-diamond” title=”شایسته سالاری” el_class=”margin-bottom-80″][darna_icon_box icon=”flaticon-leaf32″ title=”توسعه پایدار در کنار حفظ محیط زیست”]
[darna_heading title=”راهبردها” sub_title=”هلدینگ با اجرای راهبردهایی که مد نظر دارد، در یک دوره 5 ساله اهداف استراتژیک زیر را مد نظر دارد” el_class=”margin-bottom-40″]

شبکه ترکیبی لجستیک

در اختیار داشتن شبکه ترکیبی لجستیک

توسعه نشان تجاری

برندسازی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

مشارکت و همکاری

با رهبران بازار جهانی سیمان در منطقه در فعالیت‌هایی که ارزش افزوده دارد

مدیریت بهینه منابع

مدیریت بهینه منابع در اختیار برای ایجاد بیشترین بازدهی از سبد منابع

توسعه بازار

با تاکید بر تنوع بخشی به محصولات و خدمات و بازار سازی در جهت افزایش مصرف اقتصادی سیمان

ایجاد شبکه‌های هم‌افزا

ایجاد شبکه‌های هم‌افزا بین شرکت‌های تابعه، تامین کنندگان و مشتریان