آنالیز کسب و کار BABOK چیست

آنالیز کسب و کار BABOK

روش آنالیز کسب و کار BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) یکی از استانداردهای مهم امروزی است که برای تجزیه و تحلیل کسب و کار به صورت حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. روش بابوک امروزه یک روش استاندارد است که با تهیه یک قالب مشخص بخش های دانش را مرتبط با فعالیت ها و نقش ها، همچنین تکنیک ها مشخص می کند.

آنالیز کسب و کار BABOK ابتدا در موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار در اکتبر 2005 منتشر شد. این روش بیشتر برای مشاوره با سطح وسیع تری از کسب و کارها برای؛

  • مدیریت پروژه،
  • مستند سازی،
  • استاندارد سازی،
  • آنالیز پذیرفته شده کسب و کار،

البته BABOK در ورژن 2 سال 2009 و ورژن 3 سال 2015 به روز رسانی شد.

آنالیز کسب و کار بابوک یک رفرنس قابل اطمینان برای کسب و کارها است تا بتوانند با خیال راحت از این الگو برای آنالیز استفاده کنند.

چرا آنالیز کسب و کار BABOK متفاوت است؟

بابوک نه تنها یک استاندارد آنالیز کسب و کار محسوب می شود بلکه یک راهنمای رفرنس جهانی نیز هست. بابوک به عنوان یک پکیج به همراه تکنیک های عملی و راهنمایی های عالی می تواند یکی از بهترین رفرنس ها باشد.

بابوک شش بخش دانشی را پوشش می دهد که آنها شامل؛

 

عوامل اصلی BABOK

  • تجزیه و تحلیل کسب و کار برنامه ریزی و کنترل،
  • استباط و همکاری،
  • الزامات مدیریت چرخه،
  • آنالیز استراتژی،
  • الزامات تجزیه و تحلیل و تعریف طراحی،
  • ارزیابی راه حل،

می توان گفت؛ این مدل در زمینه تجزیه و تحلیل هم به حرفه ای ها و سازمان به منظور فهم بهتر نیازهای کسب و کار و چگونگی رفع آن کمک شایانی می کند.

بخش اول

BABOK 1

تجزیه و تحلیل کسب و کار برنامه ریزی و کنترل

برنامه ریزی رویکرد تجزیه و تحلیل کسب و کار –  شامل انتخاب / ایجاد متدولوژی و برنامه ریزی فردی، فعالیت ها، نقش ها می شود.

برنامه ریزی درگیری سهام داران – شامل درک سهامداران، نیازهای آنان و بهترین راه همکاری با آنها

برنامه ریزی مدیریت تجزیه و تحلیل کسب و کار – شامل برنامه ها برای تصمیم گیری و کار در چارچوب های تعریف شده از جمله ریسک

برنامه ریزی مدیریت اطلاعات تجریه و تحلیل کسب و کار – بررسی اینکه چگونه اطلاعات جمع آوری شده، ذخیره می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد و با سایر اطلاعات یکپارچه می شود

شناسایی بهبود عملکرد تجزیه و تحلیل کسب و کار – برای شناسایی اینکه چگونه تعهدات می تواند فرصت های موجود را به صورت بهتری نمایان سازد و ادامه دار باشد.

بخش دوم

BABOK2

استباط و همکاری

آماده شدن جهت استباط – شامل هدایت هر تحقیق و ایجاد مجموعه ای از انتظارات سهام داران

هدایت استنباط – شامل کاری است جهت فهم نیازهای سهام داران به منظور شناسایی راه حل های بالقوه

تایید نتایج استنباط – شامل ارجاع متقابل با سایر ذی نفعان و اطمینان از اینکه سهام داران به یک فهم متقابل از خروجی ها رسیده اند

گفتگو در زمینه اطلاعات تجزیه و تحلیل کسب و کار – ارائه اطلاعات مناسب و کافی به سهام داران در یک روش قابل فهم و در زمان مناسب

مدیریت مشارکت سهام داران – برای درگیر کردن مناسب سهام دارن تا اینکه بتوان به یک خروجی مطلوب برای سازمان دست پیدا کرد

بخش سوم

BABOK 3

الزامات مدیریت چرخه

ره گیری الزامات – شامل تجزیه و تحلیل و مدلینگ ارتباطات برای دستیابی به یک درک متقابل

حفظ الزامات – اطمینان از اینکه الزامات و طراحی؛ دقیق، جاری و قابل استفاده مجدد است

اولویت بندی الزامات – اطمینان از اینکه کار می تواند در یک قلمرو خاص تعیین شود و بهبود پیدا کند همزمان با اولویت بند یا موضوعات برای تغییرات

ارزیابی الزامات تغییر – پیاده سازی کنترل به منظور اطمینان از ثبات روندها اصلی برای الزامات موجود

الزامات تایید شده – اطمینان از اینکه سهام داران مرتبط حمایت خود را برای محصولات و فعالیت های الزامی ادامه می دهند

بخش چهارم

BABOK 4

آنالیز استراتژی

آنالیز موقعیت موجود – مبنا و زمینه تغییر را تعیین می کند

تعریف موقعیت آینده – اهداف تغییر را مشخص می کند و تعیین می کند کدام یک از بخش ها شرکت نیازمند تغییر است

ارزیابی ریسک ها – اطمینان می دهد چالش های پیش رو شناسایی شده اند و برنامه های مناسب برای مقابله تعریف شده اند

تعریف استراتژی تغییر – پیاده سازی کنترل ها برای اطمینان از اینکه مبنا و الزامات رعایت شده اند

بخش پنجم

BABOK 5

الزامات تجزیه و تحلیل و تعریف طراحی

مشخص کردن و مدل سازی الزامات – استفاده از اطلاعات استنباطی برای ساختن الزامات از جایی که قرار است شروع شود به مقصد نهایی

راستی آزمایی الزامات – اطمینان از اینکه الزامات مشخص شده اند و سطحی از جزئیات و مباحث تکمیلی را رعایت کرده اند

اعتبار الزامات – اطمینان از اینکه الزامات مورد نظر به تایید سهام داران می رسد

تعریف معماری الزامات – اطمینان از اینکه دیدگاه های مختلف، مدل ها و کاتالوگ ها ایجاد شده از یک کل متمرکز و سرچشمه می گیرد

آنالیز ارزش های بالقوه و راه حل های پیشنهادی – اطلاعات مرتبط را برای حمایت تصمیم گیری و حرکت به سمت جلو فراهم می نماید

بخش ششم

BABOK 6

ارزیابی راه حل

اندازه گیری عملکرد راه حل – طراحی و اندازه گیری اهداف سازمانی

آنالیز اندازه گیری عملکرد – راستی آزمایی یافته ها برای تعیین اینکه آیا راه حل ها نیازهای کسب و کار را پوشش می دهند

ارزیابی محدودیت های راه حل – جستجو برای اینکه مشخص کنیم چه چیزهایی مانع شرکت ها است برای درک کامل پتانسیل راه حل ها

عمل های پیشنهادی برای افزایش ارزش راه حل – دقیقا به سمت اعمالی برویم برای ارزش بخشی بیشتر به راه حل ها

نویسنده: دکتر پدرام بهیار

مشاوره کسب و کار بلوباکس

منبع: IIBA، Logit.io، Wikipedia

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *