آگوست 30, 2021

تحقیقات بازار در صنعت بانکداری

تحقیقات بازار در صنعت بانکداری

صنعت بانکداری امروزه با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم می کند. تعداد روز افزور استارت آپ های فعال در حوزه فین تک یکی از آنها است. از طرفی دستیابی به سهم بیشتر بازار با وجود رقبا قدیمی و جدیدی که وارد بازار می شوند دیگر مسئله ای است که به طور سنتی همیشه وجود داشته. با توجه به این مسائل نیاز به تحقیقات بازار در صنعت بانکداری بیش از هر زمانی احساس می شود. واقعیت این است که ... ادامه مطلب