مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارشات توجیهی برای طرح های سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی شامل مطالعاتی می باشد که هر سرمایه گذار قبل از اقدام به سرمایه گذاری و شروع عملیات ساخت و یا فعالیت نیاز به تهیه یک گزارش طرح توجیهی دقیق از وضعیت صنعت یا خدمات در نظر گرفته شده در بازار واقعی دارد .

طرح توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) معمولاً به بانک ها و سرمایه گذاران جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا بر اساس برنامه زمان‌بندی و منابع مورد نیاز و همچنین با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار یا بانک را متقاعد سازد که در پروژه سودآوری مشارکت نماید.

 بررسي توجيه‌پذيري هر طرح سرمايه‌گذاري در سه بخش مطالعات بازار،  مطالعات فنی و مطالعات مالي صورت مي‌پذيرد.

معمولاً در این‌گونه مطالعات به موضوعاتي چون وضعیت بازار، مشخصات محصول، ظرفيت توليد، ماشین‌آلات مورد نیاز، ميزان سرمايه‌گذاری و سودآوری طرح پرداخته مي‌شود. این فعالیت‌ها در سه سطح انجام و ارزیابی می گردند.

  •     مطالعات فرصت Opportunity Study
  •     مطالعات مقدماتی طرح توجیهی (امکان سنجیPre-Feasibility Stud)
  •     مطالعات طرح توجیهی (امکان سنجی Feasibility Study)

  با توجه به اینکه در این سطح از معطالعات با مستندات کافی گزارش ها تهیه می شوند، نتایج دارای خطای زیر 10 درصد می باشند .

همه فعالیت هایی که در راستای FS انجام می گیرد، برای پاسخ دادن به این سوال مهم است که:

“آیا ما باید پروژه پیشنهادی را اجرا نماییم یا خیر؟”