تیم متخصصین بلوباکس

بلوباکس از متخصصین بین المللی

با تجربه و دانش ‌روز تشکیل شده است.

متخصصین بلوباکس با اتکاء به دانش روز و تجربیات علمی و اجرایی بین المللی که با بیش از ده سال تجربه در ایران و سایر کشورها از جمله استرالیا، کانادا، سنگاپور و مالزی تشکیل شده است، این توانمندی را دارد تا بتواند به صورتی جامع از مشاوره تا اجرا را با خدماتی در سطح استانداردهای جهانی ارائه دهد و رضایت مشتریان را حاصل نماید.

هدف متخصصین بلوباکس ارائه خدمات متمایز به کسب و کارها جهت بهبود، ارتقاء و توسعه، تا بتوانند با استفاده از دانش روز دنیا و الگوهای موجود جهانی محصول و خدمت متمایز خود را با کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان در اختیار بازار هدف قرار دهند و جایگاه مناسب و درخوری را برای خود کسب نمایند.

مایل به همکاری هستید؟