تیم متخصصین بلوباکس

بلوباکس از متخصصانی با دانش و تجربیات به‌روز بین المللی تشکیل شده است. تیم ما با اتکاء به دانش روز و تجربیات علمی و اجرایی بین المللی که با بیش از ده سال تجربه در ایران و سایر کشورها از جمله استرالیا، کانادا، سنگاپور و مالزی تشکیل شده است، این توانمندی را دارد تا بتواند به صورتی جامع از مشاوره تا اجرا را با خدماتی در سطح استانداردهای جهانی ارائه دهد و رضایت مشتریان را حاصل نماید.

مایل به همکاری هستید؟