تاثیر برند در خرید مجدد

تاثیر برند بر خرید مجدد

تاثیر برند در خرید مجدد

هیچ شکی در زمینه تاثیر برند در خرید مجدد وجود ندارد. یکی از مهمترین دغدغه کسب و کارها پس از صرف هزینه و زمان فراوان جهت جذب مشتری، فراهم آوردن امکانی جهت خرید مجدد است. یکی از موارد حائز اهمیت در امر فروش اطمینان از برند است. برای مثال سوالات ذیل می تواند در این زمینه بسیار راهگشار باشد؛ • آیا مشتریان جدید به سمت ما می آیند؟ • آیا آنها محصول یا خدمت را برای خرید انتخاب می کنند؟ ... ادامه مطلب