تداعیات برند

تداعیات برند

تداعیات برند

تداعیات برند (Brand Association) چیست؟ برند ها برای همه ما معانی مختلفی دارند، اما به نظر می رسد برخی برند ها برای بسیاری از افراد معنای کاملاً واضحی دارند. برخی از برند ها از مزیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا با مفاهیم عالی همراه می باشند مانند برند نایک که با عملکرد ورزشی موفق همراه است. تداعیات برند (Brand Association) ارتباط ذهنی بین یک برند و یک مفهوم است. تداعیات برند، فکر ها و احساساتی هستند که وقتی شخصی در ... ادامه مطلب