فرآیند بازاریابی چیست؟

فرآیند بازاریابی چیست؟

فرآیند بازاریابی چیست؟

فرآیند بازاریابی یک الگوی پنج مرحله‌ای است که در شکل ذیل قابل‌مشاهده است:

 ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه با آنها

این فرآیند پنج مرحله‌ای از دو بخش کلی تشکیل‌شده است؛

بخش اول ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه

در بخش اول این فرآیند ابتدا بایستی نیازها و خواسته‌های مشتری سپس بازار شناسایی شود. نیازهای انسان اساسی‌ترین مفهوم نهفته در مقوله بازاریابی است. نیازها همان حالاتی است که احساس محرومیت ایجاد می‌کند. خواسته‌ها قالبی است که نیازهای انسانی متأثر از فرهنگ و شخصیت فردی در آن ریخته می‌شود. بایستی متذکر شد آنچه تحت عنوان نیازها و خواسته‌ها تعریف می‌شود در بازار عرضه می‌شود. این موارد می‌تواند شامل محصولات فیزیکی و خدمات غیرقابل لمس باشد.

مرحله بعدی طراحی استراتژی بازاریابی مشتری مدار است. در این بخش مدیریت بازاریابی برای طراحی موفقیت‌آمیز هرگونه راهبرد باید به سؤال مهم پاسخ دهد؛ اول، به چه مشتریانی خدمت‌رسانی خواهیم کرد (بازار هدف)؟ دوم، چگونه می‌توان به بهترین نحو ممکن به این مشتریان خدمت‌رسانی نمود (فایده موردنظر)؟

مرحله سوم در مورد برنامه‌ریزی است. در این بخش بازاریاب بایستی دقت داشته باشد که چگونه با یک برنامه مناسب و عملی می‌تواند فایده مورد مشتری را به وی به صورتی مناسب عرضه کند. این برنامه بایستی از ترکیب عناصر اصلی بازاریابی یا همان ۴P تشکیل شود که شامل؛ محصول، قیمت، مکان، فعالیت‌های پیشبردی می‌شود. شرکت باید محصول و یا خدمتی را عرضه کند که نیاز مشتری را برآورده نماید، که با توجه به‌فایده ای که ارائه می‌کند قیمت مناسبی داشته باشد که مشتری هدف بتواند آن را خریداری نماید، سپس باید در مکان مناسب آن را عرضه کند که در دسترس مشتری باشد و درنهایت بایستی بتواند با برنامه‌ریزی مناسب مشتری را از محصول و یا خدمت مناسب مطلع نماید.

مرحله چهارم بایستی شرکت بتواند با مشتری ارتباط برقرار نماید که این ارتباط بایستی هم برای مشتری و هم شرکت سودمند باشد. این مهم بایستی در زمینه مدیریت ارتباط مشتری تعریف شود به این معنا که شرکت بتواند با در اختیار داشتن اطلاعات تک‌تک مشتریان بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کرده و بتواند از طریق رساندن فایده بیشتر به مشتری، وی را راضی‌تر و خشنودتر نماید.

بخش دوم کسب فایده متقابل

همه مراحل قبلی که توضیح داده شد مستلزم ایجاد ارتباط با مشتری از طریق ایجاد فایده و عرضه بیشتر آن به مشتری است. آخرین مرحله‌ی این فرآیند کسب فایده درازای خرید بیشتر مشتری است و این فایده به شکل فروش در زمان حال و آینده، سهم بازار و سودآوری است. همین دلیل است که بایستی شرکت نهایت سعی خود را داشته باشد جهت راضی نگه‌داشتن بیشتر مشتری درازای فایده بیشتر تا مشتری بیشتر خرید نماید و فایده بیشتری نصیب شرکت شود. به همین دلیل است مشتریان وفادار ارزشمند هستند.

گردآوردنده: دکتر پدرام بهیار

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.