بازاریابی مجدد

بازاریابی مجدد

بازاریابی مجدد داشتن یک استراتژی بازاریابی و هدف گذاری مجدد به معنای این است که بتوانیم به کاربران یادآوری کنیم که ما در خدمت آنها هستیم. در این مقاله به توضیح بازاریابی مجدد و طراحی آن می پردازیم. اگر می خواهید کمپین های دیجیتال مارکتینگ شما نتایج خوبی کسب کنند، باید بتوانید شانس دومی را […]

ادامه مطلب
انواع بازاریابی

انواع بازاریابی

انواع بازاریابی انواع بازاریابی را می توان در هشت گروه دسته بندی نمود شامل؛ (بازاریابی تعدیلی، بازاریابی انگیزشی، بازاریابی توسعه ای، بازاریابی مجدد، بازاریابی همزمان، بازاریابی محافظتی، بازاریابی تضعیفی، بازاریابی مقابله ای). بازاریابی بیش از هر فعالیت دیگری با مشتری سر و کار دارد. بازاریابی را امروزه نه به معنای قدیم آن یعنی فروشندگی، معرفی […]

ادامه مطلب