بخشهای دنج بازار

نیچ مارکت یا نیچ مارکتینگ چیست؟

نیچ مارکتینگ یا نیچ مارکت چیست؟

نیچ مارکتینگ یا نیچ مارکت؛ هنر دیدن نادیده ها در بازار برای هر کسب و کاری داشتن طیف وسیعی از مشتریان که شما را به رقبایتان ترجیح بدهند موفقیت بزرگی است. اما در هر بازاری که حضور داشته باشید قطعا غول های بزرگ آن بازار و حجم انبوه رقبای کوچک احتمال سهم داشتن شما از بازار مربوطه را کاهش می دهند. در واقع نیچ مارکتینگ (Niche Marketing) تلاش برای داشتن سهم در گوشه ای از بازار است. نیش مارکتینگ یا ... ادامه مطلب