چرا باید تحلیل رقبا انجام دهیم؟

چرا باید تحلیل رقبا انجام دهیم؟

چرا باید تحلیل رقبا انجام دهیم؟ یکی از بزرگترین استراتژیست های نظامی ( سون تزو ) در کتاب خود ” هنر جنگ ” می‌نویسد: فرمانده‌ای که خود را می‌شناسد، اما دشمنش را نمی‌شناسد، گاهی پیروز می‌شود. فرمانده‌ای که دشمنش را می‌شناسد، اما خود را نمی‌شناسد، به ندرت پیروز می‌شود. فرمانده‌ای که نه خودش را می‌شناسد […]

ادامه مطلب