Marketing Myopia

بازاریابی مایوپیا

بازاریابی مایوپیا Marketing Myopia

بازاریابی مایوپیا Marketing Myopia بازاریابی مایوپیا (نزدیک بینی در بازاریابی) ابتدا توسط تئودور لویت معرفی شد. این نویسنده با انتشار مقاله ای در هاروارد بیزنس ریوو (1960) به معرفی این مفهوم پرداخت و به طور کلی پیشنهاد داد که؛ کسب و کارها موفق تر خواهند بود اگر به جای تمرکز صرف بر روی فروش محصول یا خدمت بر روی نیازهای مشتری متمرکز شوند.  برای درک بهتر موضوع اشاره ای به فرهنگ مایوپیک با توجه به تعریف تئودور لویت داشته باشیم؛ ... ادامه مطلب