آگوست 25, 2021

روش های جدید تحقیقات بازار

روش های جدید تحقیقات بازار

با وجود اینکه روش های قدیمی و سنتی تحقیقات بازار از جمله؛ نظر سنجی و گروه های متمرکز که هنوز هم به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، روش های جدید تحقیقات بازار در حال شکوفایی و استفاده بیشتر هستند. با توجه به تغییرات فناوری و مطابقت افراد به طور گسترده با آن، اطلاعات ما روز به روز در مورد مشتری بیشتر می شود. اگر نیک بنگرید خواهید دید؛ فناوری های جدید با سرعتی عجیب و خیره کننده در ... ادامه مطلب