تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار

تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار چه تفاوتی دارند

دو مفهوم تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار بسیاری از اوقات به طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از اوقات سوال اصلی این است آیا واقعا تفاوتی بین این دو مفهوم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ یک کلمه ای؛ قطعا! تحقیقات بازار زیر مجموعه تحقیقات بازاریابی محسوب می شود. مفهوم بازاریابی به صورت کلی حول موضوعاتی از جمله؛ قیمت، محصول، مکان، پروموشن، می شود. بنابراین تحقیقات بازاریابی متمرکز بر روی آمیخته بازاریابی یا همان (4P) است. در تحقیقات ... ادامه مطلب
روش های نوین تحقیقات بازاریابی

روش های نوین تحقیقات بازاریابی

روش های نوین تحقیقات بازاریابی اگر بخواهیم در مورد روش های نوین تحقیقات بازاریابی سخن بگوییم بهتر است از تاریخچه آن شروع کنیم. تحقیقات بازاریابی به صورت امروزی از دهه 30 میلادی شکل گرفت. که شکل اولیه این تحقیقات به صورت مطالعات در زمینه نظر سنجی و افکار سنجی جامعه انجام می شد. رفته رفته این تحقیقات شکل جدیدتری به خود گرفت زیرا پژوهشگران دریافتند تنها اعداد و ارقام نمی تواند همه جوانب و زوایا را پوشش دهد. در همین ... ادامه مطلب
مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی یک اصل اولیه و مهم در زمینه تصمیم گیری مدیریت وجود دارد و آن هم تصمیم گیری بر اساس اطلاعات است. البته اطلاعات بایستی دقیق، صحیح قابل اطمینان و به موقع باشد. به همین دلیل است  امروزه بیش از هر زمان دیگر مدیریت اطلاعات بازاریابی اهمیت دارد. چرا که اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب برای بازاریابی نیازمند اطلاعات و مدیریت موثر آن است. برای روشن تر شدن اهمیت موضوع مثالی در این زمینه داشته باشیم؛ شرکت کچ ... ادامه مطلب